Suguru ANDO

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2016 100m Rescue Medley 13 Suguru ANDO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2016 200m Obstacle Swim 13 Suguru ANDO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2016 Surf Race 14 Suguru ANDO
- Japan National Team (JPN)
Interclub Open 2018 100m Rescue Medley 11 Suguru ANDO
- Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Interclub Open 2018 200m Obstacle Swim 3 Suguru ANDO
- Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Interclub Open 2018 200m Super Lifesaver 6 Suguru ANDO
- Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Interclub Open 2018 50m Manikin Carry 15 Suguru ANDO
- Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
National Team Open 2018 100m Rescue Medley 12 Suguru ANDO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2018 200m Obstacle Swim 9 Suguru ANDO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2018 200m Super Lifesaver 12 Suguru ANDO
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2018 4x50m Obstacle Relay 1 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Takumi IKEHATA, Shun NISHIYAMA
National Team Open 2018 SERC 2 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Yurika MITSUI, Shun NISHIYAMA
National Team Open 2016 4x50m Obstacle Relay 2 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Shun NISHIYAMA, Ryo UENO
National Team Open 2018 4x50m Medley Relay 3 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Shun NISHIYAMA, Suguru SONODA
National Team Open 2016 4x50m Medley Relay 3 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA
Interclub Open 2018 4x50m Pool Lifesaver Relay 4 Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Suguru ANDO, Prue DAVIES, Matthew DAVIS, Madison KIDD
Interclub Open 2018 4x50m Obstacle Relay 4 Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Suguru ANDO, Matthew DAVIS, Cole DRINNAN, Jake SMITH
Interclub Open 2018 4x50m Medley Relay 5 Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Suguru ANDO, Matthew DAVIS, Cole DRINNAN, Jake SMITH
National Team Open 2018 Oceanman/Oceanwoman Relay 6 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Shintaro MORI, Shun NISHIYAMA, Suguru SONODA
National Team Open 2018 4x25m Manikin Relay 7 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Takumi IKEHATA, Shun NISHIYAMA, Suguru SONODA
National Team Open 2018 Board Rescue Race 7 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Suguru SONODA
Interclub Open 2018 4x25m Manikin Relay 7 Currumbin Surf Life Saving Club (AUS)
Suguru ANDO, Matthew DAVIS, Cole DRINNAN, Jake SMITH
National Team Open 2018 Rescue Tube Rescue 7 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Takumi IKEHATA, Shintaro MORI
National Team Open 2016 Oceanman/Oceanwoman Relay 8 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Ryo UENO
National Team Open 2016 Rescue Tube Rescue 10 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Shun NISHIYAMA, Ryo UENO
National Team Open 2016 4x25m Manikin Relay 11 Japan National Team (JPN)
Suguru ANDO, Naoya HIRANO, Shun NISHIYAMA, Ryo UENO