Xiaodie DAI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2014 100m Rescue Medley 10 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2014 200m Obstacle Swim 6 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2014 200m Super Lifesaver 13 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2014 50m Manikin Carry 12 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2014 Surf Race 12 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2016 50m Manikin Carry 9 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2016 50m Manikin Carry 15 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2018 100m Rescue Medley 9 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2018 200m Super Lifesaver 16 Xiaodie DAI
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2016 4x50m Obstacle Relay 1 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Liuyuxin LI, Huimin WU, Sishi ZHANG
National Team Open 2016 4x25m Manikin Relay 3 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU, Yongxin LI, Huimin WU
National Team Open 2018 4x50m Obstacle Relay 3 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Huimin WU, Sishi ZHANG
National Team Open 2018 4x50m Medley Relay 5 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU, Sishi ZHANG, Jiayu ZHU
National Team Open 2012 4x25m Manikin Relay 5 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yuting GAO, Jiefen HUANG, Ze YUAN
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 5 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yuting GAO, Rongrong ZHENG, Yiyun ZHU
National Team Open 2014 4x50m Obstacle Relay 6 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Yifan HU, Zuoran ZHAO
National Team Open 2016 4x50m Medley Relay 6 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU, Liuyuxin LI, Yongxin LI
National Team Open 2012 4x50m Medley Relay 8 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yuting GAO, Jiefen HUANG, Rongrong ZHENG
National Team Open 2014 4x25m Manikin Relay 9 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Yifan HU, Zuoran ZHAO
National Team Open 2014 4x50m Medley Relay 9 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Ze YUAN, Zuoran ZHAO
National Team Open 2016 Line Throw 13 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU