Xueyi BAO

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2014 100m Rescue Medley 13 Xueyi BAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2014 200m Obstacle Swim 10 Xueyi BAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2014 200m Super Lifesaver 15 Xueyi BAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2018 200m Super Lifesaver 15 Xueyi BAO
- China National Team (CHN)
National Team Open 2018 50m Manikin Carry 12 Xueyi BAO
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2018 4x50m Obstacle Relay 3 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Huimin WU, Sishi ZHANG
National Team Open 2018 Line Throw 3 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Yifan HU
National Team Open 2014 4x50m Obstacle Relay 6 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Yifan HU, Zuoran ZHAO
National Team Open 2014 4x25m Manikin Relay 9 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Yifan HU, Zuoran ZHAO
National Team Open 2014 4x50m Medley Relay 9 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Ze YUAN, Zuoran ZHAO
National Team Open 2014 Line Throw 13 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Yifan HU
National Team Open 2014 Board Rescue Race 16 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Yifan HU