Yifan HU

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2018 Line Throw 3 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Yifan HU
National Team Open 2016 4x25m Manikin Relay 3 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU, Yongxin LI, Huimin WU
National Team Open 2018 4x50m Medley Relay 5 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU, Sishi ZHANG, Jiayu ZHU
National Team Open 2016 4x50m Medley Relay 6 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU, Liuyuxin LI, Yongxin LI
National Team Open 2014 4x50m Obstacle Relay 6 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Yifan HU, Zuoran ZHAO
National Team Open 2014 4x25m Manikin Relay 9 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Xiaodie DAI, Yifan HU, Zuoran ZHAO
National Team Open 2014 Line Throw 13 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Yifan HU
National Team Open 2016 Line Throw 13 China National Team (CHN)
Xiaodie DAI, Yifan HU
National Team Open 2014 Board Rescue Race 16 China National Team (CHN)
Xueyi BAO, Yifan HU