Kuni MORI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2012 50m Manikin Carry 9 Kuni MORI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 100m Rescue Medley 11 Kuni MORI
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2010 Surf Race 14 Kuni MORI
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2010 Rescue Tube Rescue 7 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Kuni MORI, Masami YUSA
National Team Open 2012 Oceanman/Oceanwoman Relay 10 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Kuni MORI, Saaya NASUKAWA
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 10 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Shizuka KATSUMATA, Kuni MORI
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 10 Japan National Team (JPN)
Nami MIZUMA, Kuni MORI, Kanako SAKAMOTO
National Team Open 2012 Beach Relay 11 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Kuni MORI, Saaya NASUKAWA
National Team Open 2010 4x50m Obstacle Relay 11 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Ayaka ITO, Kuni MORI
National Team Open 2012 4x50m Medley Relay 12 Japan National Team (JPN)
Nami MIZUMA, Kuni MORI, Mei SAEKI, Kanako SAKAMOTO
National Team Open 2012 Rescue Tube Rescue 12 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Kuni MORI, Saaya NASUKAWA
National Team Open 2010 4x50m Medley Relay 14 Japan National Team (JPN)
Kana HANAOKA, Ayaka ITO, Shizuka KATSUMATA, Kuni MORI