Shizuka KATSUMATA

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2010 Board Race 10 Shizuka KATSUMATA
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2010 SERC 2 Japan National Team (JPN)
Seiji IINUMA, Shizuka KATSUMATA, Kohsuke NISHIYAMA, Shun NISHIYAMA
National Team Open 2010 Board Rescue Race 3 Japan National Team (JPN)
Ayaka ITO, Shizuka KATSUMATA
National Team Open 2010 Line Throw 5 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Shizuka KATSUMATA
National Team Open 2010 Beach Relay 9 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Shizuka KATSUMATA, Masami YUSA
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 10 Japan National Team (JPN)
Kozue FUJIWARA, Kana HANAOKA, Shizuka KATSUMATA, Kuni MORI
National Team Open 2010 4x50m Medley Relay 14 Japan National Team (JPN)
Kana HANAOKA, Ayaka ITO, Shizuka KATSUMATA, Kuni MORI
National Team Open 2010 Oceanman/Oceanwoman Relay 14 Japan National Team (JPN)
Kana HANAOKA, Ayaka ITO, Shizuka KATSUMATA, Masami YUSA