Yujie ZANG

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2010 50m Manikin Carry 7 Yujie ZANG
- China National Team (CHN)
National Team Open 2010 100m Rescue Medley 8 Yujie ZANG
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 1 China National Team (CHN)
Junyi LOU, Feng SHI, Jing SHI, Yujie ZANG
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 5 China National Team (CHN)
Chunyu GUO, Jing SHI, Yujie ZANG, Wei ZHENG
National Team Open 2010 4x50m Medley Relay 5 China National Team (CHN)
Chunyu GUO, Ao JIANG, Yujie ZANG, Biaohong ZHANG
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 5 China National Team (CHN)
Yu LIU, Jing SHI, Yujie ZANG, Wei ZHENG
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 7 China National Team (CHN)
Chunyu GUO, Xiaofei HOU, Yujie ZANG, Biaohong ZHANG
National Team Open 2010 4x50m Obstacle Relay 9 China National Team (CHN)
Chunyu GUO, Xiaofei HOU, Ao JIANG, Yujie ZANG