Jing SHI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2008 100m Rescue Medley 14 Jing SHI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 200m Obstacle Swim 12 Jing SHI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 50m Manikin Carry 10 Jing SHI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 Surf Race 12 Jing SHI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2012 200m Super Lifesaver 16 Jing SHI
- China National Team (CHN)
National Team Open 2012 50m Manikin Carry 12 Jing SHI
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 1 China National Team (CHN)
Junyi LOU, Feng SHI, Jing SHI, Yujie ZANG
National Team Open 2008 4x50m Medley Relay 1 China National Team (CHN)
Chunyu GUO, Yu LIU, Jingwei MIAO, Jing SHI
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 5 China National Team (CHN)
Chunyu GUO, Jing SHI, Yujie ZANG, Wei ZHENG
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 5 China National Team (CHN)
Yu LIU, Jing SHI, Yujie ZANG, Wei ZHENG