Qian HE

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2008 100m Rescue Medley 14 Qian HE
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 200m Obstacle Swim 12 Qian HE
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 50m Manikin Carry 14 Qian HE
- China National Team (CHN)
National Team Open 2008 Surf Race 20 Qian HE
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2008 4x50m Obstacle Relay 2 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Wei’en ZHANG
National Team Open 2010 4x50m Medley Relay 2 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Zhenji YE
National Team Open 2008 4x50m Medley Relay 2 China National Team (CHN)
Qian HE, Jiefen HUANG, Ying LU, Jianrong SONG
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 4 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Jianrong SONG, Wei’en ZHANG
National Team Open 2010 4x50m Obstacle Relay 4 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Jianrong SONG
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 8 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Jianrong SONG, Linzi YANG
National Team Open 2010 Rescue Tube Rescue 16 China National Team (CHN)
Yuting GAO, Qian HE, Ying LU, Jianrong SONG