Kuan-Chang CHEN

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2012 4x25m Manikin Relay 9 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Chin Hsuang LU, Sung Hua TSAI
National Team Open 2010 4x50m Medley Relay 10 Chinese Taipei National Team (TPE)
Yu Chen CHANG, Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Chin Hsuang LU
National Team Open 2010 4x25m Manikin Relay 10 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Jun Zhu LIN, Chin Hsuang LU
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 11 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Chia-Huan HUNG, Cheng-Chan LEE, Cheng-Hsuan LI
National Team Open 2012 4x50m Medley Relay 11 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Chin Hsuang LU, Sung Hua TSAI
National Team Open 2010 4x50m Obstacle Relay 12 Chinese Taipei National Team (TPE)
Yu Chen CHANG, Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Jun Zhu LIN
National Team Open 2012 4x50m Obstacle Relay 12 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Chin Hsuang LU, Sung Hua TSAI
National Team Open 2008 4x50m Medley Relay 15 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Chun-Che CHIEN, Cheng-Chan LEE, Chin Hsuang LU
National Team Open 2012 SERC 19 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Cheng-Hsuan LI, Chin Hsuang LU, Wei Ting WANG