Chia-Huan HUNG

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2006 4x25m Manikin Relay 9 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chia-Huan HUNG, Chihchieh MAI, Chiwen TSAI, Kuoming TSAI
National Team Open 2008 SERC 9 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chun-Che CHIEN, Chia-Huan HUNG, Wei Ting WANG, Yi-Fang WU
National Team Open 2008 4x25m Manikin Relay 11 Chinese Taipei National Team (TPE)
Kuan-Chang CHEN, Chia-Huan HUNG, Cheng-Chan LEE, Cheng-Hsuan LI
National Team Open 2006 4x50m Obstacle Relay 12 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chia-Huan HUNG, Chiwen TSAI, Kuoming TSAI, Chiawei YUAN
National Team Open 2008 Line Throw 14 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chun-Che CHIEN, Chia-Huan HUNG
National Team Open 2006 4x50m Medley Relay 14 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chia-Huan HUNG, Chihchieh MAI, Kuoming TSAI, Chiawei YUAN
National Team Open 2006 SERC 19 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chia-Huan HUNG, Chihchieh MAI, Ning WANG, Yi-Fang WU
National Team Open 2004 SERC 20 Chinese Taipei National Team (TPE)
Chun-Che CHIEN, Chia-Huan HUNG, Yi Yu LU, Chihchieh MAI