Ayaka SHINO

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2014 100m Manikin Carry with Fins 15 Ayaka SHINO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2014 Board Race 8 Ayaka SHINO
- Japan National Team (JPN)
National Team Open 2014 Surf Ski Race 10 Ayaka SHINO
- Japan National Team (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2014 Board Rescue Race 4 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Ayaka SHINO
National Team Open 2014 SERC 4 National Team (HPN) Yurika MITSUI, Kohsuke NAGATAKE, Shun NISHIYAMA, Ayaka SHINO
National Team Open 2014 Oceanman/Oceanwoman Relay 5 Japan National Team (JPN)
Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Ayaka SHINO, Anna TADANO
National Team Open 2014 4x25m Manikin Relay 6 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Ayaka SHINO
National Team Open 2014 4x50m Obstacle Relay 8 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Ayaka SHINO
National Team Open 2014 4x50m Medley Relay 8 Japan National Team (JPN)
Chisato KURIMA, Yurika MITSUI, Nami MIZUMA, Ayaka SHINO