Yujie NIU

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Open 2016 50m Manikin Carry 13 Yujie NIU
- China National Team (CHN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Open 2016 4x50m Obstacle Relay 7 China National Team (CHN)
Huanan LING, Yujie NIU, Yifan ZHAO, Zihao ZHU
National Team Open 2016 4x25m Manikin Relay 8 China National Team (CHN)
Junhong LIN, Yujie NIU, Wei QIN, Zihao ZHU
National Team Open 2014 4x50m Medley Relay 11 China National Team (CHN)
Zhimin FENG, Yujie NIU, Jiachen QI, Yingshu ZHU
National Team Open 2016 4x50m Medley Relay 12 China National Team (CHN)
Junhong LIN, Huanan LING, Yujie NIU, Wei QIN
National Team Open 2014 Line Throw 13 China National Team (CHN)
Yujie NIU, Zi'Ao QIU
National Team Open 2014 Board Rescue Race 15 China National Team (CHN)
Yujie NIU, Jiachen QI
National Team Open 2014 Rescue Tube Rescue 16 China National Team (CHN)
Zhimin FENG, Yujie NIU, Zi'Ao QIU, Yingshu ZHU