Wing Kiu JIANG

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Youth 2014 Oceanman/Oceanwoman Relay 13 Hong Kong National Team Youth ()
Wing Kiu JIANG, Wing Yan LI, Ho Chun LO, Wing Suet YUE
National Team Youth 2014 4x50m Medley Relay 14 Hong Kong National Team Youth ()
Wing Kiu JIANG, Ho Chun LO, Wing Sun MAK, Wing Suet YUE
National Team Youth 2014 4x25m Manikin Relay 15 Hong Kong National Team Youth ()
Wing Kiu JIANG, Wing Yan LI, Ho Chun LO, Wing Suet YUE
National Team Youth 2014 Beach Relay 15 Hong Kong National Team Youth ()
Wing Kiu JIANG, Wing Yan LI, Ho Chun LO, Wing Sun MAK
National Team Youth 2014 4x50m Obstacle Relay 15 Hong Kong National Team Youth ()
Wing Kiu JIANG, Ho Chun LO, Wing Sun MAK, Wing Suet YUE
National Team Youth 2014 Rescue Tube Rescue 16 Hong Kong National Team Youth ()
Wing Kiu JIANG, Wing Yan LI, Ho Chun LO, Wing Suet YUE