Nozomi SAKURAI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Youth 2012 Beach Flags 13 Nozomi SAKURAI
- Japan National Team Youth (JPN)
National Team Youth 2012 Beach Sprint 8 Nozomi SAKURAI
- Japan National Team Youth (JPN)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Youth 2012 Beach Relay 3 Japan National Team Youth ()
Marino KOBAYASHI, Tomoya MORINO, Riku SAKAMOTO, Nozomi SAKURAI
National Team Youth 2012 Oceanman/Oceanwoman Relay 4 Japan National Team Youth ()
Marino KOBAYASHI, Tomoya MORINO, Riku SAKAMOTO, Nozomi SAKURAI
National Team Youth 2012 Rescue Tube Rescue 4 Japan National Team Youth ()
Marino KOBAYASHI, Tomoya MORINO, Riku SAKAMOTO, Nozomi SAKURAI