He PIN LI

LWC Individual Results

Championship Event # Competitor
National Team Youth 2014 100m Manikin Carry with Fins 8 He PIN LI
- Chinese Taipei National Team Youth (TPE)
National Team Youth 2014 200m Obstacle Swim 15 He PIN LI
- Chinese Taipei National Team Youth (TPE)

LWC Team Results

Championship Event # Competitors
National Team Youth 2014 Line Throw 6 Chinese Taipei National Team Youth ()
Kuo JIA CHI, He PIN LI
National Team Youth 2014 SERC 18 Chinese Taipei National Team Youth ()
He PIN LI, Yeh YAO MING, Chou RAY SHAN, Yeh YA SHU